Cijena modnog dizajna
Jednokratna naknada
Godišnji tantijemi

Opseg (veličina) gospodarskih subjekata (pravne i fizičke osobe)

Veličina gospodarskih subjekata određena je na temelju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakona o računovodstvu. Gospodarski subjekti (pravne i fizičke osobe) dijele se na mikro gospodarske subjekte, male gospodarske subjekte, srednje gospodarske subjekte i velike gospodarske subjekte.


Mali opseg korištenja

Mikro gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 10 zaposlenika.

Srednji opseg korištenja

Mali gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 50 zaposlenika, ukupna aktiva do 27 milijuna kuna i godišnji prihod do 54 milijuna kuna.

Veliki opseg korištenja

Srednji gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 250 zaposlenika, ukupna aktiva do 108 milijuna kuna i godišnji prihod do 216 milijuna kuna.

Neograničeni opseg korištenja

Veliki gospodarski subjekt: prosječno godišnje više od 250 zaposlenika, ukupna aktiva viša od 108 milijuna kuna i godišnji prihod viši od 216 milijuna kuna. Osim velikih obveznika primjene Zakona o računovodstvu, velikim obveznicima smatraju se i:

 • sve banke, stambene štedionice, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnošću, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, miro- vinska osiguravajuća društva,
 • svi obveznici koji izrađuju konsolidirane financijske izvještaje sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
 • svi drugi obveznici iz djelokruga nadležnosti nadzornih institucija iz članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu.

Opseg (naklade) za letke, brošure, kataloge, godišnja izvješća, direct mail

 • Mali – do 500 komada
 • Srednji – do 1 000 komada
 • Veliki – do 3 000 komada
 • Neograničeni – više od 3 000 komada

Opseg korištenja (naklade) za plakate

 • mali – do 50 komada
 • srednji – do 500 komada
 • veliki – do 2 000 komada
 • neograničeni – više od 2 000 komada

Opseg korištenja (broj vozila) za prijevozna sredstva

 • Mali – do 5 vozila
 • Srednji – do 15 vozila
 • Veliki – do 50 vozila
 • Neograničeni – više od 50 komada

Opseg korištenja (naklada)

 • Mali – do 100 komada
 • Srednji – do 1 000 komada
 • Veliki – do 5 000 komada
 • Neograničeni – više od 5 000 komada

Opseg korištenja (naklada)

 • Mali – do 5 000 komada
 • Srednji – do 50 000 komada
 • Veliki – do 1 000 000 komada
 • Neograničeni – više od 1 000 000 komada

Opseg korištenja ovdje se odnosi na kvadraturu izložbenog prostora

 • Mali – do 500 m²
 • Srednji – do 2 000 m²
 • Veliki – do 5 000 m²
 • Neograničeni – više od 5 000 m²

Opseg korištenja (broj objekata) za objekte

 • Mali – jedan objekt
 • Srednji – do 5 objekata
 • Veliki – do 50 objekata
 • Neograničeni – više od 50 objekata

Opseg korištenja (naklada)

 • Mali – do 1 000 komada
 • Srednji – do 3 000 komada
 • Veliki – do 7 000 komada
 • Neograničeni – više od 7 000 komada

Opseg korištenja (naklade) za novine

 • Mali – do 20 000 komada
 • Srednji – do 40 000 komada
 • Veliki – do 80 000 komada
 • Neograničeni – više od 80 000 komada

Opseg korištenja (naklade) za časopise

 • Mali – do 10 000 komada
 • Srednji – do 30 000 komada
 • Veliki – do 60 000 komada
 • Neograničeni – više od 60 000 komada