Cijena industrijskog dizajna
Jednokratna naknadaGodišnji tantijemi

Opseg (veličina) gospodarskih subjekata (pravne i fizičke osobe)

Veličina gospodarskih subjekata određena je na temelju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakona o računovodstvu. Gospodarski subjekti (pravne i fizičke osobe) dijele se na mikro gospodarske subjekte, male gospodarske subjekte, srednje gospodarske subjekte i velike gospodarske subjekte.


Mali opseg korištenja

Mikro gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 10 zaposlenika.

Srednji opseg korištenja

Mali gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 50 zaposlenika, ukupna aktiva do 27 milijuna kuna i godišnji prihod do 54 milijuna kuna.

Veliki opseg korištenja

Srednji gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 250 zaposlenika, ukupna aktiva do 108 milijuna kuna i godišnji prihod do 216 milijuna kuna.

Neograničeni opseg korištenja

Veliki gospodarski subjekt: prosječno godišnje više od 250 zaposlenika, ukupna aktiva viša od 108 milijuna kuna i godišnji prihod viši od 216 milijuna kuna. Osim velikih obveznika primjene Zakona o računovodstvu, velikim obveznicima smatraju se i:

Opseg (naklade) za letke, brošure, kataloge, godišnja izvješća, direct mail

Opseg korištenja (naklade) za plakate

Opseg korištenja (broj vozila) za prijevozna sredstva

Opseg korištenja (naklada)

Opseg korištenja (naklada)

Opseg korištenja ovdje se odnosi na kvadraturu izložbenog prostora

Opseg korištenja (broj objekata) za objekte

Opseg korištenja (naklada)

Opseg korištenja (naklade) za novine

Opseg korištenja (naklade) za časopise