opseg korištenja
Dizajn sustava vizualnog identiteta podrazumijeva prijedlog i definiranje, odnosno idejni i izvedbeni projekt osnovnih grafičkih standarda: znaka i/ ili logotipa, karakterističnih boja i tipografije te ostalih elemenata koji čine dio sustava vizualne identifikacije. Dizajner na temelju projektnog zadatka određuje je li sustav jednostavan ili složen. Primjer složenog sustava vizualnog identiteta je arhitektura znaka / logotipa u slučaju kada postoje ekstenzije osnovnog logotipa, jezične mutacije logotipa ili slogana, definiranje slikovnog izraza te neke druge situacije u kojima projektni zadatak zahtijeva detaljniju razradu osnovnih grafičkih standarda.

Izvedbeni projekt vizualnog identiteta uključuje izradu osnovnog priručnika za uporabu vizualnog identiteta (digitalni zapis) s prikazom vizualnih konstanti (znak/logotip u različitim situacijama, odnosi znaka i logotipa, smanjenja, sustav boja i tipografije...) te osnovnim smjernicama za primjenu vizualnog identiteta. Definicija tipografije ne uključuje pravo korištenja pojedinog pisma.

Izvedbeni projekt ne uključuje aplikacije vizualnog identiteta, odnosno dizajn pojedinačnih sredstava komunikacije kao što su tiskanice, promotivni materijali, transportna sredstva, signalizacija itd.

Izrada opsežnog priručnika za uporabu vizualnog identiteta (knjige standarda) naručuje se i naplaćuje posebno, po cijeni dizajna brošure/kataloga (Informativna i promotivna sredstva), a za svaku pojedinu aplikaciju vizualnog identiteta sadržanu u knjizi standarda naplaćuje se idejni projekt (ako cijena idejnog projekta nije posebno izražena, ona iznosi 60% pojedine stavke).

 opseg korištenja

Preduvjet za dizajn aplikacija su prethodno definirani osnovni grafički standardi vizualnog identiteta.

Primjer omotnica izvedenih iz osnovne su omotnice različitih formata s aplikacijom identičnom osnovnoj.

Posjetnica izvedena iz osnovne podrazumijeva mutaciju imena i osobnih podataka.

Primjeri navedenih obrazaca su predložak za faks, račun, dostavnicu ili narudžbenicu.

 • Pečat 60.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Grupa obrazaca (minimalno 5) 250.00
  Idejni projekt
 • Mapa 240.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Vrećica 180.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Pozivnica 180.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Blok 120.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Grupa prijevoznih sredstava 600.00
  Idejni projekt
 • Natpis na objektu 130.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Oznaka na vratima 80.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 opseg korištenja

Informativna i promotivna sredstva podrazumijevaju brošure, kataloge i godišnje izvještaje. U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanja tekstova.

Ovi predlošci služe i za obračun cijena materijala vezanih uz turizam i ugostiteljstvo (npr. jelovnik, vinska karta, cjenik pića i dr.).

 • Korice/naslovna stranica 120.00
  Izvedbeno rješenje
 • Stranica složenog prijeloma 20.00
  Izvedbeni projekt
 • Serija plakata 840.00
  Idejni projekt
 • Grupa prijevoznih sredstava 1200.00
  Idejni projekt
 • Tabela 30.00
 • Grafikon, dijagram, shema 190.00
  Složeno rješenje
 opseg korištenja

U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanje tekstova (naslova, slogana i sl.).

Riječ ‘aplikacija’ ovdje označava jedno sredstvo komunikacije (npr. plakat, billboard, televizijski oglas, itd.). U slučaju izrade kampanje ne naplaćuje se ponovno idejni projekt za pojedinu vrstu aplikacije, već samo idejni projekt kampanje (ako se npr. kampanja sastoji od serije oglasa te serije plakata, naplaćuje se idejni projekt kampanje za dvije vrste aplikacija, zvedbeni projekt za svaki oglas unutar serije te izvedbeni projekt za svaki plakat unutar serije).

Kampanja koja se sastoji od samo jedne vrste aplikacije (npr. serija oglasa ili serija billboarda) naplaćuje se po cijenama navedenim za određenu vrstu aplikacije.

U idejni projekt kampanje mogu se uvrstiti i aplikacije koje nisu navedene u ovom poglavlju.

Stručan (tehnički) oglas je primjerice objava natječaja, rezultata nagradne igre i sl.

Kampanja

Oglas

 • Serija oglasa 870.00
  Idejni projekt

Plakat

 • Billboard unutar serije 380.00
  Izvedbeni projekt
 • Megaboard unutar serije 490.00
  Izvedbeni projekt
 • Pojedinačni plakat, do formata B0 510.00
 • Citylight (pojedinačno) 850.00
 • Pojedinačni billboard 900.00
 • Pojedinačni megaboard 1000.00

Prijevoz sredstva

Oglašavanje na prodajnom mjestu

 • Plakat, složeno rješenje 500.00
 • Plakat, jednostavno rješenje 200.00
 • Traka ili naljepnica za izlog 130.00
 • Privjesnica 130.00
 • Oznaka za police 160.00
 • Display, viseći karton 300.00
 • Wobbler 300.00
 • Oblikovanje stalka 600.00
 • Telop 400.00
  Idejni i izvedbeni projekt

Oglas

 • Super / Crawl 50.00
  Izvedbeni projekt
 • Uvodna špica 500.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Odjavna špica 1500.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 opseg korištenja

Promotivni proizvodi nisu namijenjeni prodaji. Dizajn promotivnih proizvoda i navedene cijene podrazumijevaju dizajn na osnovu unaprijed projektiranog vizualnog identiteta tržišne marke. Ako vizualni identitet tržišne marke nije ranije definiran, naplaćuje se prema izračunu u poglavlju Smjernica Vizualni identitet.

Cijene podrazumijevaju grafički dizajn, odnosno opremu zadanih proizvoda. Produkt dizajn promotivnih proizvoda (npr. dizajn boce, staklenke i sl.) naplaćuje se prema cjeniku industrijskog / produkt dizajna. Modni / odjevni dizajn (npr. dizajn torbe ili majice) naplaćuje se prema cjeniku modnog / odjevnog dizajna. Odabir promotivnih proizvoda iz postojeće ponude naplaćuje se kao usluga konzaltinga odnosno savjetovanja.

U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanje tekstova.

Primjeri promotivnih proizvoda su naljepnica, privjesak, bedž, kapa, kišobran, vrećica ili omotni papir.

Suveniri su promotivni proizvodi namijenjeni prodaji, stoga se cijena njihova dizajna izračunava kao umnožak ovdje navedenih cijena pomnožen s dva. Ambalaža za suvenire naplaćuje se prema cjeniku promotivnih proizvoda. Ako je projekt ambalaže zahtjevan, naplaćuje se prema cijenama za ambalažu i opremu proizvoda.

 opseg korištenja

Dizajn ambalaže i navedene cijene podrazumijevaju dizajn na osnovi unaprijed projektiranog vizualnog identiteta tržišne marke. Ako vizualni identitet tržišne marke nije ranije definiran, naplaćuje se prema izračunu u poglavlju Smjernica 'Vizualni identitet'.

Cijene podrazumijevaju dizajn vizualnih komunikacija, odnosno opremu zadane ambalaže. Produkt / industrijski dizajn ambalaže (npr. dizajn boce, staklenke i sl.) naplaćuje se prema cjeniku produkt / industrijskog dizajna. Odabir ambalaže iz postojeće ponude naplaćuje se kao usluga konzaltinga odnosno savjetovanja. Fotografije i ilustracije naplaćuju se posebno.

Serija ambalaže podrazumijeva različite sadržaje na istoj vrsti primarne ambalaže (npr. serija od nekoliko vrsta sokova pakiranih u istu Tetra kartonsku ambalažu).

Porodica ambalaže podrazumijeva različite vrste primarne ambalaže (npr. porodica kozmetičkih proizvoda koja se sastoji od tube, kutije, bočice i hilze*).

Grupa ambalaže podrazumijeva različite vrste i sadržaje, odnosno više serija i porodica primarne ambalaže (npr. grupa prehrambenih proizvoda koja se sastoji od serije pakirane u kartonske kutije, serije pakirane u plastične vrećice i serije pakirane u papirnate vrećice).

Termin primarna ili prodajna ambalaža odnosi se na osnovnu ambalažu u kojoj kupac kupuje proizvod, sekundarnom ili skupnom ambalažom nazivamo onu u kojoj je privremeno upakirano više istih proizvoda, npr. nekoliko boca, set drugih manjih proizvoda i sl., dok je tercijarna ili transportna ambalaža ona koja služi samo za transport do prodajnog mjesta i u pravilu nije vidljiva kupcu na prodajnom mjestu.

Vanjskim segmentom ambalaže nazivamo dio primarne ambalaže vidljiv na prodajnom mjestu, a unutarnjim segmentom ambalaže onaj dio primarne ambalaže koji se nalazi unutar vanjskoga. Primjerice, deterdžent za rublje u kutiji ili plastičnoj vrećici uobičajeno ima samo vanjski segment pakiranja; standardno pakiranje kreme za lice sastoji se od kartonske kutije kao vanjskog segmenta i etikete za staklenku kao unutarnjeg segmenta, dok se etiketa na boci mineralne vode tretira kao vanjski segment. Vanjski segment može biti ujedno i jedini, dok unutarnji podrazumijeva postojanje i projektiranje vanjskog segmenta.

Prilagodba formata osnovnog dizajnerskog rješenja (npr. različiti volumeni istovrsne ambalaže) naplaćuju se do 50% cijene izvedbenog rješenja u slučaju dizajna skupine ambalaže, odnosno do 50% ukupne cijene dizajna za pojedinačnu ambalažu.

* Hilza je pakiranje koje sadrži npr. balzam za usne.

Vizualni identitet skupine ambalaže

Primarna (osnovna) ambalaža

 • Pojedinačna ambalaža, vanjski segment 840.00
 • Pojedinačna ambalaža, unutarnji segment 360.00

Sekundarna (skupina) ambalaža

Tercijarna (transportna) ambalaža

 opseg korištenja

Ovo poglavlje odnosi se opremanje izložbi, sajmova, showroomova i dućana, odnosno svih situacija u kojima je potrebno vizualno opremanje prostora u vidu signalizacije i/ili brandinga. Faktori naknade za korištenje ovdje se razlikuju od onih u drugim rubrikama.

Cijene podrazumijevaju dizajn vizualnih komunikacija. Produkt / industrijski dizajn (npr. projektiranje nosivih elemenata i dr.) naplaćuje se prema cjeniku produkt / industrijskog dizajna. Odabir nosivih elemenata iz postojeće ponude naplaćuje se kao usluga konzaltinga odnosno savjetovanja.

Potrebno je razlikovati termin postava od opreme izložbe, gdje se oprema primjenjuje za projekte u kojima je postav u visokom stupnju riješenosti. Termin jednostavno rješenje odnosi se na opremu vizualnih komunikacija već riješenog postava na kojemu je potrebno primijeniti postojeći vizualni identitet, dok se složeno rješenje odnosi na opremu koja koncepcijski ulazi u sam postav, odnosno interpretira temu.

Postav izložbe

Oprema izložbenog prostora Idejni projekt

 • Jednostavno rješenje 1680.00
 • Složeno rješenje 2800.00

Oprema izložbenog prostora Izvedbeni projekt

 • Legenda 15.00
 • Naslov teme 30.00

Interpretacijska grafika

 • jednostavno rješenje (tekst ili slika) 30.00
 • složeno rješenje (tekst i slika) 60.00
 • Infografika 300.00

Oprema izložbenog prostora - Pojedinačna rješenja

 • Infografika 800.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Serija legendi 120.00
  Idejni projekt
 • Legenda 15.00
  Izvedbeni projekt
 • Serija izložbenih panoa 700.00
  Idejni projekt
 opseg korištenja

Kod prostornih intervencija i sustava ne postoji faktor vremena korištenja jer se podrazumijeva da je signalizacija trajni projekt.

Cijene podrazumijevaju dizajn vizualnih komunikacija. Produkt / industrijski dizajn (npr. projektiranje nosivih elemenata i sl.) naplaćuje se prema cjeniku produkt / industrijskog dizajna. Odabir nosivih elemenata iz postojeće ponude naplaćuje se kao usluga konzaltinga odnosno savjetovanja.

Pojedina rješenja izvedbenog projekta izvedena iz osnovnog dizajnerskog rješenja (npr. prilagodba formata, mutacija teksta i sl.) naplaćuju se 30% cijene pojedine stavke osnovnog izvedbenog rješenja za sustav usmjeravanja, odnosno 30% ukupne cijene dizajna za pojedinačna rješenja.

Jednostavno rješenje uključuje manji objekt (npr. restoran, trgovina, poslovnica ili klub), a složeno rješenje veći objekt (npr. bolnica, banka ili trgovački centar), kompleks objekata (npr. sportski, trgovački ili poslovni kompleks) te projekte kod kojih se projektira unutarnja i vanjska signalizacija.

Nadzor izvedbe obračunava se prema broju radnih sati.

Priprema, Analiza i Definiranje Projekta

Sustav usmjeravanja, Idejni projekt

 • Jednostavno rješenje 2800.00
 • Složeno rješenje 4500.00

Sustav usmjeravanja, izvedbeni projekt

 • Piktogram 65.00
  (po komadu)
 opseg korištenja
Dizajn serija i ovdje navedene cijene podrazumijevaju dizajn na osnovi unaprijed projektiranog vizualnog identiteta pojedine serije (npr. biblioteke ili audiofilske serije izdanja). Ako vizualni identitet serije nije ranije definiran, naplaćuje se prema izračunu u poglavlju Smjernica Vizualni identitet.

Termin 'nosači zvuka, slike i/ili teksta' odnosi se na CD, DVD, kazete, ploče i ostale formate. Ako se za njih projektira originalna ambalaža, ona se naplaćuje prema izračunu u poglavlju Smjernica Ambalaža i oprema proizvoda. Ovdje navedene cijene odnose se na standardnu opremu u postojećoj ambalaži.

U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanja tekstova.

Serija knjiga

 • Serija knjiga 980.00
  Idejni projekt
 • Pojedinačna knjiga 720.00
  Idejni projekt
 • Omot/korice 120.00
  Izvedbeni projekt

Serija nosača zvuka, slike i/ili teksta

 • Idejni projekt 750.00
 • Prednjica 120.00
  Izvedbeni projekt
 • Poleđina 80.00
  Izvedbeni projekt

Serija nosača zvuka, slike i/ili teksta - pojedinačno

 • Prednjica 450.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 • Poleđina 120.00
  Idejni i izvedbeni projekt
 opseg korištenja

Pod pojmom komercijalnih tiskovina podrazumijevaju se npr. dnevne novine ili dvotjedni magazini, dok se pod pojmom promotivnih tiskovina podrazumijevaju korporativna izdanja, npr. mjesečna izdanja aviokompanija. Tiskovine se u pravilu razvijaju u četiri faze:

1. idejni projekt (temeljni koncept, logotip (glava) časopisa, logotip (glava) rubrike, naslovnica, pojedinačna (karakteristična) stranica
2. izvedbeni projekt (detaljna razrada idejnog projekta)
3. zbirka referentnih podataka (knjiga standarda logotipa (glava) časopisa i rubrika, knjiga standarda prijeloma)
4. nulti broj (s konkretnim sadržajem), završna korektura (nakon prijeloma prvog broja)

Izrada zbirke referentnih podataka (knjige standarda) naručuje se i naplaćuje posebno, po cijeni dizajna brošure / kataloga (prema izračunu u poglavlju Smjernica Informativna i promotivna sredstva), a za svaku pojedinu aplikaciju vizualnog identiteta sadržanu u knjizi standarda naplaćuje se idejni projekt (ako cijena idejnog projekta nije posebno izražena, ona iznosi 60% pojedine stavke).

Završna korektura naplaćuje se prema cijeni konzultantskog sata odnosno kreativnog nadzora.

U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanje tekstova.

Komercijalna tiskovina

Promotivna tiskovina

Poštanske marke

 • Poštanska marka 1175.00
 • Cjelina 1920.00
 • Prigodna vrijednosna marka 190.00

Dionice, Vrijednosni papiri, čekovi

 • Dionice 895.00
 • Vrijednosni papiri 1150.00
  Jednostavno rješenje
 • Vrijednosni papiri 1400.00
  Složeno rješenje
 • Bankarski ček 640.00
 • Sigurnosni otisak 640.00

Doznake, certifikati

 • Doznaka, certifikat 640.00
 • Prigodna doznaka, certifikat, povelja 260.00

Kovanice

 • Kovanica 320.00
 • Medalja, odličje 700.00
 • Nagradni trofej, odlikovanje 1090.00
 • Spomen-kovanica 510.00

Vrijednosne kartice (Bankarske, kretidne, identifikacijske)

 • Pojedinačna vrijednosna kartica 960.00
 • Serija vrijednosnih kartica 960.00
  Idejni projekt
 • Telefonska, klupska, identifikacijska kartica 225.00
 • Bankarska kartica, kartica računa 260.00
 • Čip kartica 1025.00
 • Čip iskaznica 770.00

U cijenu dizajna nisu uključene sljedeće usluge:

— urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje, pisanje projektnog zadatka,
— snimanje fotografija, crtanje ilustracija, pisanje tekstova te naknada za njihovo korištenje,
— jezične izmjene,
— obrada slikovnog materijala ili teksta (skeniranje, retuširanje, lektoriranje tekstova),
— priprema za tisak (izrada .pdf dokumenata),
— unos dodatnih tekstualnih korektura,
— probni otisci i isprinti,
— snimanje podataka na CD/DVD, umnožavanje istih, dearhiviranje i sl.,
— usluga dostave,
— troškovi puta i/ili smještaja izvan poslovnog sjedišta izvođača i/ili,
— sve ostale usluge treće strane.

Trošak za sve dodatne usluge dizajnera čije cijene nisu izražene u Smjernicama obračunava se prema utrošenom vremenu, odnosno radnim satima. Raspon cijene radnog sata dizajnera iznosi od 50 do 100 bodova, ovisno o zahtjevnosti zadatka (npr. cijena sata unosa tekstualnih korektura iznosi 50 bodova, a cijena sata kreativnog nadzora 100 bodova).

Cijena svake jezične promjene, ovisno o zahtjevnosti zadatka, iznosi do 50% ukupne cijene djela dizajna (uključujući i naknadu za korištenje) u slučaju kada jezična promjena ne zahtijeva značajniju izmjenu osnovnog dizajnerskog rješenja.

Ako je izmjena značajna, naplaćuje se puna cijena određenog djela dizajna.

U slučaju da autor u dogovoru s naručiteljem koristi profesionalne usluge treće strane, takve se usluge naplaćuju posebno, i to u njihovu punom iznosu, odnosno uvećanom za ugovorom definirani postotak.

Radni sat

Opseg (veličina) gospodarskih subjekata (pravne i fizičke osobe)

Veličina gospodarskih subjekata određena je na temelju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Zakona o računovodstvu. Gospodarski subjekti (pravne i fizičke osobe) dijele se na mikro gospodarske subjekte, male gospodarske subjekte, srednje gospodarske subjekte i velike gospodarske subjekte.


Mali opseg korištenja

Mikro gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 10 zaposlenika.

Srednji opseg korištenja

Mali gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 50 zaposlenika, ukupna aktiva do 27 milijuna kuna i godišnji prihod do 54 milijuna kuna.

Veliki opseg korištenja

Srednji gospodarski subjekt: prosječno godišnje do 250 zaposlenika, ukupna aktiva do 108 milijuna kuna i godišnji prihod do 216 milijuna kuna.

Neograničeni opseg korištenja

Veliki gospodarski subjekt: prosječno godišnje više od 250 zaposlenika, ukupna aktiva viša od 108 milijuna kuna i godišnji prihod viši od 216 milijuna kuna. Osim velikih obveznika primjene Zakona o računovodstvu, velikim obveznicima smatraju se i:

 • sve banke, stambene štedionice, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnošću, društva za upravljanje investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom upravljaju, miro- vinska osiguravajuća društva,
 • svi obveznici koji izrađuju konsolidirane financijske izvještaje sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
 • svi drugi obveznici iz djelokruga nadležnosti nadzornih institucija iz članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu.

Opseg (naklade) za letke, brošure, kataloge, godišnja izvješća, direct mail

 • Mali – do 500 komada
 • Srednji – do 1 000 komada
 • Veliki – do 3 000 komada
 • Neograničeni – više od 3 000 komada

Opseg korištenja (naklade) za plakate

 • mali – do 50 komada
 • srednji – do 500 komada
 • veliki – do 2 000 komada
 • neograničeni – više od 2 000 komada

Opseg korištenja (broj vozila) za prijevozna sredstva

 • Mali – do 5 vozila
 • Srednji – do 15 vozila
 • Veliki – do 50 vozila
 • Neograničeni – više od 50 komada

Opseg korištenja (naklada)

 • Mali – do 100 komada
 • Srednji – do 1 000 komada
 • Veliki – do 5 000 komada
 • Neograničeni – više od 5 000 komada

Opseg korištenja (naklada)

 • Mali – do 5 000 komada
 • Srednji – do 50 000 komada
 • Veliki – do 1 000 000 komada
 • Neograničeni – više od 1 000 000 komada

Opseg korištenja ovdje se odnosi na kvadraturu izložbenog prostora

 • Mali – do 500 m²
 • Srednji – do 2 000 m²
 • Veliki – do 5 000 m²
 • Neograničeni – više od 5 000 m²

Opseg korištenja (broj objekata) za objekte

 • Mali – jedan objekt
 • Srednji – do 5 objekata
 • Veliki – do 50 objekata
 • Neograničeni – više od 50 objekata

Opseg korištenja (naklada)

 • Mali – do 1 000 komada
 • Srednji – do 3 000 komada
 • Veliki – do 7 000 komada
 • Neograničeni – više od 7 000 komada

Opseg korištenja (naklade) za novine

 • Mali – do 20 000 komada
 • Srednji – do 40 000 komada
 • Veliki – do 80 000 komada
 • Neograničeni – više od 80 000 komada

Opseg korištenja (naklade) za časopise

 • Mali – do 10 000 komada
 • Srednji – do 30 000 komada
 • Veliki – do 60 000 komada
 • Neograničeni – više od 60 000 komada